جبران عقب ماندگی دولت قبل در سال 95

جبران عقب ماندگی دولت قبل در سال 95
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور گفت:« باید عقب ماندگی های دولت گذشته را جبران کرد و رشد اقتصادی ۸ درصد را دنبال کرد.»

جبران عقب ماندگی دولت قبل در سال 95

مشاور معاون اجرایی رییس جمهور گفت:« باید عقب ماندگی های دولت گذشته را جبران کرد و رشد اقتصادی ۸ درصد را دنبال کرد.»
جبران عقب ماندگی دولت قبل در سال 95

عکس های داغ جدید

میهن دانلود

برنامه‌ یارانه ای دولت در سال 95

معاون وزیر کار اعلام کرد تا پایان سال تعداد حذف‌شدگان از یارانه‌ها به چهار میلیون نفر خواهد رسید و هدف دولت برای سال آینده هم پیگیری حذف همان شش میلیون نفری است که مجلس برای سال 94 تصویب کرد.

سایت خبری زندگی

مرجع سلامتی