در مصاحبه با ESPN/ آرزوی رویایی و دشوار پل پوگبا

در مصاحبه با ESPN/ آرزوی رویایی و دشوار پل پوگبا
پل پوگبا ستاره یوونتوس و تیم ملی فرانسه در گفت و گویی با سایت ESPN گفته می‌خواهد با ترکیب کردن ویژگیهای بهترین های تاریخ فوتبال، تبدیل به یک بازیکن کامل شود

در مصاحبه با ESPN/ آرزوی رویایی و دشوار پل پوگبا

پل پوگبا ستاره یوونتوس و تیم ملی فرانسه در گفت و گویی با سایت ESPN گفته می‌خواهد با ترکیب کردن ویژگیهای بهترین های تاریخ فوتبال، تبدیل به یک بازیکن کامل شود
در مصاحبه با ESPN/ آرزوی رویایی و دشوار پل پوگبا

میهن دانلود