کیه لینی: انگیزه یووه برای قهرمانی کم نشده

کیه لینی: انگیزه یووه برای قهرمانی کم نشده
جورجو کیه لینی، مدافع مستحکم یوونتوس و تیم ملی ایتالیا ابراز امیدواری کرد که یوونتوس بر سلطه اش ادامه داده و تاریخی جدید دراین کشور رقم بزند.

کیه لینی: انگیزه یووه برای قهرمانی کم نشده

جورجو کیه لینی، مدافع مستحکم یوونتوس و تیم ملی ایتالیا ابراز امیدواری کرد که یوونتوس بر سلطه اش ادامه داده و تاریخی جدید دراین کشور رقم بزند.
کیه لینی: انگیزه یووه برای قهرمانی کم نشده

پرشین موزیک