ترامپ: انفجار نیویورک برای آمریکا شرم آور بود

ترامپ: انفجار نیویورک برای آمریکا شرم آور بود
ایرنا نوشت: انفجار روز گذشته در منطقه منهتن شهر نیویورک که به زخمی شدن 29 نفر انجامید، واکنش متفاوت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به دنبال داشت.

ترامپ: انفجار نیویورک برای آمریکا شرم آور بود