مدارس تهران شنبه دایر است

مدارس تهران شنبه دایر است
برخی سایت ها از احتمال تعطیلی مدارس تهران در فردا شنبه ۸ آبان خبر داده بودند که بر اساس آخرین اطلاعات از آموزش و پرورش تهران، مدارس پایتخت فردا دایر است.

مدارس تهران شنبه دایر است