هشدار هواشناسی خراسان رضوی به کشاورزان

هشدار هواشناسی خراسان رضوی به کشاورزان

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

هواشناسی خراسان رضوی به کشاورزان هشدار داد.

هشدار هواشناسی خراسان رضوی به کشاورزان