چرا لیستی رای می‌دهم؟

پارامترهای زیادی وجود دارد که نتیجه انتخابات روز 7 اسفند را معین خواهد کرد. می توان فهرست بلندی در این زمینه تهیه کرد: نحوه حمایت برندها و چهره های محبوب سیاسی، دینی و اجتماعی از کاندیداها، شهرت، تبلیغات انبوه در فضای واقعی و مجازی، تولید شوک، مداخله عوامل پیش بینی نشده و نهایتا الگوی رای دهی.

عکس دنیا جهانبخت در اینستاگرام

مدلینگ