بعد از کنار گذاشتن ستاره‌های ملی؛/ قهرمانان در بسکتبال مي‌ميرند!

بعد از کنار گذاشتن ستاره‌های ملی؛/ قهرمانان در بسکتبال مي‌ميرند!
اتفاق تلخی که 10 سال گذشته برای والیبال افتاد تا این رشته از المپیک به عنوان یک رویا یاد کند، حالا دست به گریبان بسکتبال شده است تا آنها هم ستاره های خود را کنار بگذارند.

بعد از کنار گذاشتن ستاره‌های ملی؛/ قهرمانان در بسکتبال مي‌ميرند!

اتفاق تلخی که 10 سال گذشته برای والیبال افتاد تا این رشته از المپیک به عنوان یک رویا یاد کند، حالا دست به گریبان بسکتبال شده است تا آنها هم ستاره های خود را کنار بگذارند.
بعد از کنار گذاشتن ستاره‌های ملی؛/ قهرمانان در بسکتبال مي‌ميرند!

آپدیت نود 32 ورژن 4

bluray movie download