دخیا: انتقادات به من انگیزه می‌دهد

دخیا: انتقادات به من انگیزه می‌دهد
داوید دخیا، دروازه بان تیم ملی اسپانیا از منتقدینش تشکر کرد و گفت که آنها انگیزه زیادی در او برای موفقیت ایجاد می‌کنند.

دخیا: انتقادات به من انگیزه می‌دهد

داوید دخیا، دروازه بان تیم ملی اسپانیا از منتقدینش تشکر کرد و گفت که آنها انگیزه زیادی در او برای موفقیت ایجاد می‌کنند.
دخیا: انتقادات به من انگیزه می‌دهد

خبرهای داغ