افزایش قیمت جزئی خودروهای داخلی در بازار + قیمت روز

نزدیک به یک هفته دیگر سال 94 به پایان می‌رسد که افت تولید خودروسازان در ماه گذشته موجب کمبود عرضه در بازار شده و این موضوع …

بازار بورس

تکست آهنگ