تیم والیبال نشسته برابر هند به پیروزی رسید

تیم والیبال نشسته برابر هند به پیروزی رسید
تیم ملی والیبال نشسته کشورمان شب گذشته در دومین دیدار هم مقابل تیم میزبان، هلند به پیروزی رسید.

تیم والیبال نشسته برابر هند به پیروزی رسید

تیم ملی والیبال نشسته کشورمان شب گذشته در دومین دیدار هم مقابل تیم میزبان، هلند به پیروزی رسید.
تیم والیبال نشسته برابر هند به پیروزی رسید

خبر فرهنگیان