تمجید بازیکن سابق بارسا از سوارز/ استویچکوف: سوارز می‌تواند سرنوشت ساز شود

تمجید بازیکن سابق بارسا از سوارز/ استویچکوف: سوارز می‌تواند سرنوشت ساز شود
بازیکن سابق بارسلونا معتقد است که حرکات مهاجم اروگوئه ای این تیم در زمین می تواند تعیین کننده باشد.

تمجید بازیکن سابق بارسا از سوارز/ استویچکوف: سوارز می‌تواند سرنوشت ساز شود

بازیکن سابق بارسلونا معتقد است که حرکات مهاجم اروگوئه ای این تیم در زمین می تواند تعیین کننده باشد.
تمجید بازیکن سابق بارسا از سوارز/ استویچکوف: سوارز می‌تواند سرنوشت ساز شود

سپهر نیوز