آمریکا اصلی ترین بازار قاچاق گیاهان نادر

آمریکا اصلی ترین بازار قاچاق گیاهان نادر

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

این روزها آمریکا به یکی از اصلی ترین بازارهای سیاه برای قاچاق و فروش گیاهان نادر یا در حال انقراض تبدیل شده است.

آمریکا اصلی ترین بازار قاچاق گیاهان نادر