سستی معاملات مسکن در اردیبهشت

سستی معاملات مسکن در اردیبهشت
در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد معاملات خرید و فروش مسکن کل کشور با افت 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود.

سستی معاملات مسکن در اردیبهشت

در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد معاملات خرید و فروش مسکن کل کشور با افت 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود.
سستی معاملات مسکن در اردیبهشت

روزنامه قانون