در یک مقایسه آماری/ حمایت اکیپ از حضور ژیرو به جای بنزما

در یک مقایسه آماری/ حمایت اکیپ از حضور ژیرو به جای بنزما
نشریه معتبر اکیپ در یک مقایسه آماری، حضور ژیرو به جای بنزمای محروم در یورو 2016 را مثبت ارزیابی کرد.

در یک مقایسه آماری/ حمایت اکیپ از حضور ژیرو به جای بنزما

نشریه معتبر اکیپ در یک مقایسه آماری، حضور ژیرو به جای بنزمای محروم در یورو 2016 را مثبت ارزیابی کرد.
در یک مقایسه آماری/ حمایت اکیپ از حضور ژیرو به جای بنزما

سپهر نیوز