پدیده مقابل امید استقلال قرار می‌گیرد

پدیده مقابل امید استقلال قرار می‌گیرد
تیم‌های امید استقلال تهران و پدیده مشهد در دیداری دوستانه به مصاف هم خواهند رفت.

پدیده مقابل امید استقلال قرار می‌گیرد

تیم‌های امید استقلال تهران و پدیده مشهد در دیداری دوستانه به مصاف هم خواهند رفت.
پدیده مقابل امید استقلال قرار می‌گیرد

لردگان