افزایش رقابت در تیم ملی/ انتخاب برای کی‌روش سخت‌تر می‌شود

افزایش رقابت در تیم ملی/ انتخاب برای کی‌روش سخت‌تر می‌شود
در گذشته ای نزدیک آن قدر بازیکن شایسته برای برتن کردن پیراهن تیم ملی کم بود که کی روش دست به دامان بازیکنان ایرانی الاصل در آنسوی مرزها شده بود اما امروز این چنین نیست.

افزایش رقابت در تیم ملی/ انتخاب برای کی‌روش سخت‌تر می‌شود

در گذشته ای نزدیک آن قدر بازیکن شایسته برای برتن کردن پیراهن تیم ملی کم بود که کی روش دست به دامان بازیکنان ایرانی الاصل در آنسوی مرزها شده بود اما امروز این چنین نیست.
افزایش رقابت در تیم ملی/ انتخاب برای کی‌روش سخت‌تر می‌شود

لایسنس نود 32 ورژن 9

خبرگزاری اصفحان