مخالفت اعضای کنگره آمریکا با معاملات دلاری ایران

مخالفت اعضای کنگره آمریکا با معاملات دلاری ایران
اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با هرگونه اقدام دولت آمریکا در کاهش تحریم ها علیه ایران و صدور اجازه انجام تراکنش های محدود دلاری به این کشور مخالفت کردند.
۱۲:۰۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین


مخالفت اعضای کنگره آمریکا با معاملات دلاری ایران

اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با هرگونه اقدام دولت آمریکا در کاهش تحریم ها علیه ایران و صدور اجازه انجام تراکنش های محدود دلاری به این کشور مخالفت کردند.
۱۲:۰۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین


مخالفت اعضای کنگره آمریکا با معاملات دلاری ایران

فروش بک لینک