گرهارد شرودر به ایران می‌آید

گرهارد شرودر به ایران می‌آید

صدراعظم سابق آلمان به همراه هیات 20 نفره مقامات صنعتی تجاری و اقتصادی آلمان تا ساعتی دیگر با هواپیمای اختصاصی به تهران …

world press news

خرید لینک