تیتر امشب/ مشکلات ثبت نام دانش آموزان در مدارس

تیتر امشب/ مشکلات ثبت نام دانش آموزان در مدارس
رئیس پروژه مهر و ستاد ثبت نام مدارس می گوید: بحث دریافت شهریه در مدارس دولتی جزء مهمترین و اولویت شاکایات مردم نبوده است.
۲۲:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت


تیتر امشب/ مشکلات ثبت نام دانش آموزان در مدارس

رئیس پروژه مهر و ستاد ثبت نام مدارس می گوید: بحث دریافت شهریه در مدارس دولتی جزء مهمترین و اولویت شاکایات مردم نبوده است.
۲۲:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت


تیتر امشب/ مشکلات ثبت نام دانش آموزان در مدارس

بک لینک رنک 3

ganool review