درگذشت موتورسوار اسپانیایی حین تمرین

درگذشت موتورسوار اسپانیایی حین تمرین
موتورسوار اسپانیایی در جریان یک جلسه تمرینی پیش از رقابت‌های گرند پری کاتالونیا پس از تصادف درگذشت.

درگذشت موتورسوار اسپانیایی حین تمرین

موتورسوار اسپانیایی در جریان یک جلسه تمرینی پیش از رقابت‌های گرند پری کاتالونیا پس از تصادف درگذشت.
درگذشت موتورسوار اسپانیایی حین تمرین

دانلود سریال و آهنگ